Submenu  
 

LevenseindeRouwen


Gedurende de levensloop ervaart iedereen meermaals het verlies van kennissen, familie en vrienden. Iedere keer komen emoties naar boven zoals verdriet, onmacht, kwaadheid, spijt of schuldgevoelens. Met het ouder worden word je allicht meermaals met de dood geconfronteerd. De meest aangrijpende gebeurtenis is het verlies van je partner, een kind, je ouders, familieleden en vrienden. De intensiteit van de emotie en de verwerking varieert naargelang de band die jij met de overledene had. Daarnaast kan ook de levenssituatie aanpassingen vragen, voornamelijk bij het verlies van de partner.


Laatst aangepast op 19-01-2018