Submenu  
 

LevenseindeBelasting op de erfenis


Als de overledene in Belgiƫ woonde, dan zal je als erfgenaam erfbelasting (of successierechten) moeten betalen. Alles wat je erft, is belastbaar. Hoeveel je moet betalen, hangt af van de grootte van de erfenis, het gewest waar je woont en je verwantschap met de overledene.

Meer info over de tarieven van de erfbelasting: Wikifin.be

Als erfgenaam ben je verplicht om bij een overlijden aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Elke nalatenschap moet worden aangegeven, ook als de overledene minderjarig is of niets nalaat.

Meer info: Vlaanderen.be - Aangifte en erfbelasting


Laatst aangepast op 19-01-2018