Verenigingsleven Vrijwilligerswerk Cultuurparticipatie Bewegings-
activiteiten
Werken & bijverdienen Inspraak & politieke participatie Levenslang leren  

 

Maatschappelijke participatieFederale adviesraad voor ouderen (FAVO)


De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) is het inspraakorgaan van ouderen op het federale niveau. De FAVO brengt advies uit over alle bevoegdheden van de federale overheid die ouderen aanbelangen: de pensioenen, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, sociale integratie, armoedebestrijding, gelijkheid van kansen en mobiliteit.

De FAVO vervangt sinds eind 2012 het vroegere Raadgevend Comité voor de Pensioensector.

Meer info: Federale Adviesraad voor Ouderen


Laatst aangepast op 19-09-2016
 
© 2018 Vlaamse Ouderenraad vzw