Submenu  
 

Premies en sociale voordelenMobiliteit en openbaar vervoer


Goede mobiliteitsmogelijkheden zijn voor ouderen cruciaal om volwaardig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven en de eigen autonomie te behouden.

Ouderen kunnen gebruik maken van enkele premies en sociale voordelen bij verschillende vervoersmaatschappijen.