Submenu  
 

Premies en sociale voordelenSociaal tarief gas en elektriciteit


Sommige gezinnen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen: de sociale maximumprijzen of sociale tarieven voor gas en elektriciteit. Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale prijzen. Onder meer ouderen met de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) of het Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Meer info: Vlaamse overheid - sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas


Laatst aangepast op 26-04-2018