Submenu  
 

Premies en sociale voordelenIncontinentieforfait


De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) voorziet een forfait voor incontinentie bij afhankelijke personen.

Meer info: RIZIV - forfait voor incontinentie

Binnen de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) is er ook een forfaitaire tegemoetkoming voor verzekerden die niet in aanmerking komen voor het incontinentieforfait voor afhankelijke personen, voor zover ze voldoen aan een aantal voorwaarden.

Meer info: RIZIV - forfait onbehandelbare urinaire incontinentieLaatst aangepast op 31-10-2016