Submenu  
 

Premies en sociale voordelenTegemoetkomingen voor mantelzorgers


Zorg je voor je partner, een ander familielid, een buur, een vriend, en gebeurt deze zorg op regelmatige basis? Dan kom jij of de persoon waarvoor je zorgt misschien in aanmerking voor de gemeentelijke mantelzorgpremie.

Elke gemeente is vrij om een mantelzorgpremie in te voeren en bepaalt zelf de voorwaarden. Niet elke gemeente in Vlaanderen heeft een premie en de voorwaarden verschillen. Sommige gemeenten geven een premie als de zorgvrager inwoont, of als deze recht heeft op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden of ouderen met een zorgnood, of vanaf een bepaalde leeftijd,… Ook het bedrag bepaalt de gemeente zelf.

Er zijn gemeenten die geen mantelzorgpremie voorzien, maar bijvoorbeeld wel een andere vorm van ondersteuning.

Voor meer info neem je best contact op met de gemeentelijke welzijnsdienst, het OCMW of het Sociaal Huis van je gemeente.Laatst aangepast op 30-07-2019