Submenu  
 

Sociale relatiesHolebi- en transgenderouderen


De maatschappelijke aanvaarding van holebi’s en transgenders lijkt stilaan naar een hoogtepunt te gaan. Toch zijn de dagelijkse geleefde ervaringen van holebi’s en transgenders niet steeds in overeenstemming met de gepercipieerde aanvaarding. Zij botsen nog vaak op onwetendheid, vooroordelen en onkunde wanneer zij als participerende burgers een beroep doen op allerhande dienst- en hulpverlening of deelnemen aan het verenigingsleven.

Holebi-ouderen vormen een vrij onzichtbare groep want ze behoren tot de generatie die niet zomaar openlijk kon uitkomen voor haar geaardheid. Bovendien roepen de snelle maatschappelijke en wettelijke veranderingen roepen soms vragen op bij ouderen.

Meer info: Çavaria is de koepelorganisatie voor Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderverenigingen en daarnaast is er ook in elke provincie een Regenbooghuis waar je terecht kan voor meer informatie. Vaak is het ook een ontmoetingsplaats voor holebi- en transgenderouderen.
Laatst aangepast op 31-10-2016