Submenu  
 

Welzijn, gezondheid en zorgZorgforfait chronisch zieken


De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) voorziet een forfait voor chronisch zieken die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Je ziekenfonds kent deze tegemoetkoming in principe automatisch toe. Als dat toch niet het geval zou zijn en je denkt aan de voorwaarden te voldoen, dan kan je de tegemoetkoming aanvragen bij je ziekenfonds.

Meer info en voorwaarden: RIZIV - zorgforfait chronisch zieken


Laatst aangepast op 31-10-2016