Submenu  
 

Welzijn, gezondheid en zorgAansluiting bij een zorgkas


Iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar, is verplicht aan te sluiten bij een van de erkende zorgkassen. Je betaalt dan jaarlijks een bijdrage. Voor personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming, is er een verlaagde bijdrage.

Wie vanuit het buitenland of vanuit Walloniƫ naar Vlaanderen verhuist, moet zich aansluiten binnen de zes maanden na de verhuis naar Vlaanderen. Wie in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad woont, is niet verplicht om aan te sluiten, maar heeft er wel de mogelijkheid toe.

Als je besluit om niet aan te sluiten of als je je wel aangesloten hebt, maar jouw bijdrage niet (meer) betaalt, geldt er een wachttijd als je later toch aanspraak wilt maken op de Vlaamse zorgverzekering. Aangeslotenen die hun bijdrage meermaals niet betalen, riskeren bovendien een boete.

Meer info: Vlaamse sociale bescherming - aansluiten bij een zorgkas


Laatst aangepast op 31-10-2016