Submenu  
 

Welzijn, gezondheid en zorgVlaamse zorgverzekering aanvragen


Om een aanvraag te kunnen indienen, moet je allereerst aangesloten zijn bij een erkende zorgkas en jouw jaarlijkse bijdrage betalen.

Vervolgens moet je een aanvraagformulier (aan te vragen bij je zorgkas) en een geldig attest indienen (de aanvraagformulieren verschillen naargelang je een aanvraag doet in het kader van de mantel- en thuiszorg of voor residentiƫle zorg). Daarbij moet je aantonen dat je zwaar zorgbehoevend bent. Je overhandigt die documenten aan jouw zorgkas.

Jouw aanvraag wordt dan binnen 60 dagen door je zorgkas onderzocht.

Als jouw aanvraag goedgekeurd wordt, ontvang je de beslissing dat je een tegemoetkoming kunt ontvangen. Die tegemoetkoming is de tenlasteneming. Je hebt recht op een terugbetaling of vergoeding vanaf de eerste dag van de vierde maand na de datum van de aanvraag van de tenlasteneming. Voorbeeld: Als je in de loop van januari een aanvraag indient bij jouw zorgkas, kan je dus pas vanaf 1 mei een tenlasteneming ontvangen.

Als de aanvraag geweigerd wordt, kun je tegen die beslissing in beroep gaan door binnen 60 dagen na de beslissing een bezwaarschrift in te dienen bij het Vlaams Zorgfonds.

In sommige gevallen wordt het recht op de zorgverzekering ook automatisch toegekend.

Meer info: Vlaamse sociale bescherming - aanvraag


Laatst aangepast op 1-08-2019