Submenu  
 

Welzijn, gezondheid en zorgTabak, alcohol, drugs en medicatie


Tabak
Roken is nooit goed voor je gezondheid. Ook ouderen die nog roken doen er best aan te stoppen. Roken geeft een genotsgevoel, dat verdwijnt eens men enkele weken kan stoppen. Op korte termijn is de bonus, ook op hogere leeftijd, een betere fitheid. Op langere termijn een betere gezondheid en minder risico op tal van ziekten. In de meeste ziekenhuizen worden programma’s aangeboden die een rookstop gemakkelijker kunnen maken.

Meer info: Tabakstop

Alcohol
Van alcohol wordt vaak gezegd dat matig drinken gunstig zou zijn voor de gezondheid. Dit is enkel juist indien men geen aandacht heeft voor andere preventieve maatregelen. Let men bv. niet op de voeding en het bewegingspatroon dan beschermt een kleine hoeveelheid alcohol tegen hart- en vaatziekten. Dit is echter niet de verstandigste manier om de bescherming te bekomen. Alcohol leidt immers ook tot tal van problemen, niet enkel op lichamelijk vlak (bijvoorbeeld slokdarmontsteking, vatbaarheid voor infectie, longkanker, …), maar ook op geestelijk vlak (bijvoorbeeld meer vergeten, problemen in het verkeer, …)

Meer info: VAD - alcohol

Drugs en medicatie
Slaap- en kalmeringsmiddelen zijn absoluut te vermijden. Ze zijn enkel nuttig indien ze genomen worden voor korte tijd (enkele dagen tot weken of ter gelegenheid van een moeilijke periode). Na verloop van enkele weken ben je aan deze producten gewend en verliezen ze hun gunstig effect. De bijwerkingen (sufheid, spierzwakte, trage reactie en frequenter vallen) blijven aanwezig en kunnen tot veel problemen leiden. Je praat er best over met je huisarts. Vaak zijn ze oorspronkelijk voorgeschreven ter gelegenheid van een acuut gebeuren zoals een stressvolle periode, met de bedoeling van ze vlug te stoppen. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er eerst een gewenning en snel nadien een vorm van verslaving aan het product. In de meeste ziekenhuizen zijn er programma’s om het ontwennen aan deze producten te vergemakkelijken.

Meer info:


Laatst aangepast op 29-11-2017