Submenu  
 

Welzijn, gezondheid en zorgZiekenfonds


In Belgiƫ is het verplicht om je aan te sluiten bij een ziekenfonds. Zij betalen geneeskundige verstrekkingen en uitkeringen.

De opdrachten van een ziekenfonds vind je terug op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

De maatschappelijk werker kan je inlichten over sociale voordelen en tegemoetkomingen, adviseert je over de mogelijke oplossingen voor een persoonlijke vraag en neemt contact op met de dienstverlener die je het beste kan helpen.

Als je veel zorg nodig hebt, helpt de sociale dienst met dossiers zoals de zorgverzekering, het invullen van de aanvraag en het onderzoeken of je aan de voorwaarden van deze tegemoetkoming voldoet. Wanneer er veel hulpverleners aan huis komen, kan de maatschappelijk werker hulp bieden bij het maken van onderlinge afspraken en de coƶrdinatie van de hulp. Ook als je iets niet weet omtrent gezondheid en zorg of de mogelijke dienstverlening niet kent, neem dan contact op met de sociale dienst van je ziekenfonds, zo kunnen problemen vermeden worden.

Iedereen kan hierop beroep doen, maar bijzondere aandacht gaat naar zieken, personen met chronische gezondheidsproblemen, personen met een handicap, ouderen en zorgbehoevende personen. De informatieverstrekking is gratis.

Meer info: Contactgegevens ziekenfondsen


Laatst aangepast op 1-12-2017