Submenu  
 

Welzijn, gezondheid en zorgVermaatschappelijking van de zorg


"Vermaatschappelijking van de zorg verwijst naar het streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, .... een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen."

Definitie: Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en gezin


Laatst aangepast op 1-12-2017