Submenu  
 

Welzijn, gezondheid en zorgGemeentelijke mantelzorgpremie


Zorg je voor je partner, een ander familielid, een buur, een vriend, en gebeurt deze zorg op regelmatige basis? Dan kom jij of de persoon waarvoor je zorgt misschien in aanmerking voor de gemeentelijke mantelzorgpremie.

Een gemeentelijke mantelzorgpremie is een vorm van waardering die maandelijks, trimestrieel of (half)jaarlijks wordt toegekend aan een mantelzorger of zorgbehoevende persoon. De gemeente geeft hiermee aan oog te hebben voor de inzet van de mantelzorger en erkent op deze manier het belang van het mantelzorger-zijn.

De reglementering en aanvraagprocedures van de gemeentelijke mantelzorgpremie zijn sterk uiteenlopend. Er zijn eveneens gemeenten die geen mantelzorgpremie voorzien, maar bijvoorbeeld wel een andere vorm van ondersteuning.

Voor meer info neem je best contact op met de gemeentelijke welzijnsdienst, het OCMW of het Sociaal Huis van je gemeente. De reglementering en aanvraagprocedure kan je eveneens vinden op de website van jouw gemeente.


Laatst aangepast op 1-12-2017