Submenu  
 

Welzijn, gezondheid en zorgMantelzorgattest


Artsen en verpleegkundigen kunnen specifieke verpleegkundige handelingen delegeren aan mantelzorgers onder bepaalde voorwaarden:
  • de mantelzorger wordt beschouwd als iemand uit de naaste omgeving van de patiënt
  • de mantelzorger ontvangt geen vergoeding
  • de mantelzorger krijgt een opleiding van de verpleegkundige voor specifieke verpleegkundige handelingen voor één patiënt

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, kan een verpleegkundige een attest afleveren. De verpleegkundige schat daarbij in of de mantelzorger voldoende bekwaam is om de handeling te stellen. In het attest staat duidelijk de procedure en informatie over de gedelegeerde handeling omschreven, alsook contactgegevens van personen waarbij de mantelzorger terecht kan met vragen of problemen.

Het attest wordt ter goedkeuring ondertekend door de verpleegkundige, de patiënt en zijn mantelzorger. Indien de patiënt niet handelingsbekwaam is, zal de vertegenwoordiger het attest mee tekenen.

Meer info:


Laatst aangepast op 31-10-2016