Klik rechts om het submenu te openen
 

Welzijn, gezondheid en zorgTegemoetkomingen


Palliatief forfait
Het palliatief forfait is een tegemoetkoming voor medicatie, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen dat door het ziekenfonds wordt uitbetaald aan zieken met een palliatief statuut. Om dit statuut aan te vragen, moet de huisarts een formulier invullen en doorsturen naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de zieke.
De huisarts kan één verlenging vragen.

Meer info: Federale overheid - Palliatief forfait

Vrijstelling van remgeld
De patiënt die het palliatief statuut heeft gekregen, hoeft geen remgeld meer te betalen voor een huisbezoek door de huisarts, verpleegkundige zorg of bepaalde verstrekkingen van kinesitherapie thuis. Deze regeling geldt eveneens voor het huisartsbezoek aan de patiënt die in een woonzorgcentrum verblijft.

Meer info: Federale overheid - Vrijstelling van remgeld 'palliatief statuut'

Palliatief verlof
Palliatief verlof is een thematisch verlof dat een naaste van de palliatieve patiënt het recht geeft om een maand (maximaal twee) minder of niet te werken. De aanvrager hoeft geen familie te zijn van de palliatieve patiënt. De werkgever kan het verlof niet weigeren. Ook zelfstandigen hebben recht op palliatief verlof. Werknemers krijgen een vervangingsinkomen van de RVA, zelfstandigen ontvangen een uitkering via hun sociaal verzekeringsfonds. Wie een uitkering van de RVA ontvangt, heeft mogelijk ook recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie.

Aanvragen gebeuren via het invullen van een formulier van de RVA (werknemer) of van het sociaal verzekeringsfonds (zelfstandige).

Meer info voor werknemers:
Meer info voor zelfstandigen: je sociaal verzekeringsfonds


Laatst aangepast op 31-10-2016