Submenu  
 

Logo Inkomen

Als zelfstandige


Zowel de zelfstandige, de helper als de meewerkende echtgenoot kunnen aanspraak maken op een rustpensioen als zelfstandige.

De pensioenreglementering voor het rustpensioen als zelfstandige is in grote lijnen dezelfde als deze voor de werknemers. Belangrijke afwijkingen hebben vooral betrekking op de onderstaande punten.

Loopbaan


Je pensioen wordt berekend op basis van de jaren en kwartalen waarin je een beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper hebt uitgeoefend. De stortingen aan een pensioenkas of sociaal verzekeringsfonds gelden daarvoor als bewijs.

Alleen de bijdragen die volledig betaald zijn in hoofdberoep openen rechten op een pensioen. Dit in tegenstelling tot bijdragen betaald in bijberoep of verminderde bijdragen.

Beroepsinkomsten


Voor de jaren en kwartalen vanaf 1984 gebruikt men de reƫle beroepsinkomsten voor de berekening van je pensioen. Dit zijn de beroepsinkomsten die als basis gediend hebben voor de berekening van de bijdragen die jij of je echtgeno(o)t(e) aan je sociaal verzekeringsfonds betaalde. Voor periodes die van voor 1984 dateren, wordt met forfaitaire beroepsinkomsten gerekend.

Pensioenmalus


Tot 2013 werd het opgebouwde pensioen van zelfstandigen verminderd indien zij hun pensioen vervroegd opnamen. Deze verlaging kon tot 25% bedragen, naargelang het aantal jaren dat men vervroegd met pensioen ging. De pensioenmalus voor zelfstandigen werd afgeschaft vanaf 2014.

Meer info over het pensioen als zelfstandige: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
 

© 2020 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring