Submenu  
 

Logo Inkomen

Van bruto naar netto


In principe gebeuren er 3 inhoudingen op je pensioen: de ZIV-bijdrage (Ziekte-Invaliditeit-Verzekering), de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing. Deze zijn telkens wel pas van toepassing als het pensioen boven bepaalde drempelbedragen uitkomt. De laagste pensioenen ontsnappen dus aan deze inhoudingen.

De ZIV-bijdrage is een bijdrage die bestemd is voor de financiering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze bedraagt 3,55% van het brutobedrag van de pensioenen.

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op je belastingen. De berekening van het bedrag van de bedrijfsvoorheffing gebeurt in functie van het bedrag van de pensioenuitkering, de gezinssituatie en van het aantal kinderen ten laste.

De solidariteitsbijdrage is een belasting die specifiek van toepassing is op hoge pensioenen. Het percentage van de inhouding is hoger naarmate het pensioeninkomen hoger is, en wordt geheven op het totale brutobedrag van de pensioenen, de renten en sommige aanvullende voordelen, waaronder de inkomsten uit een groepsverzekering (= 2de pensioenpijler). De solidariteitsbijdrage varieert van 0 tot 2 %, naargelang de grootte van het totale brutobedrag.

Meer info: Federale pensioendienst - van bruto naar netto
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring