Submenu  
 

Logo Inkomen

Overlevingspensioen


Om mensen wiens huwelijkspartner overlijdt te ondersteunen, voorziet de overheid een overlevingspensioen of overgangsuitkering. Dit helpt om het plotse wegvallen van het tweede inkomen financieel te boven te komen. Afhankelijk van je leeftijd kom je in aanmerking voor een overgangsuitkering of een overlevingspensioen.

Overgangsuitkering


Word je geconfronteerd met het overlijden van je huwelijkspartner en voldoe je niet aan de leeftijdsvoorwaarde voor een overlevingspensioen (in 2016: 45,5 jaar), dan kan je in aanmerking komen voor een overgangsuitkering. Je krijgt deze uitkering gedurende 12 maanden (indien er geen kinderlast is) of 24 maanden (met kinderlast). Deze overgangsuitkering is onbeperkt combineerbaar met een beroepsinkomen, sociale vergoedingen, uitkeringen voor het verminderen van arbeidsprestaties, rustpensioen wegens gezondheidsredenen voor ambtenaren en overlevingspensioen.

Meer info: Federale Pensioendienst - Overgangsuitkering

Overlevingspensioen


Indien je na het overlijden van je huwelijkspartner voldoet aan de voorwaarden, kan je recht hebben op een overlevingspensioen. Daarmee verkrijg je een pensioen op basis van de loopbaan van de overleden huwelijkspartner.

Allereerst moet je voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde (in 2019: 47 jaar). In de komende jaren wordt deze voorwaarde geleidelijk opgetrokken naar 55 jaar. Daarnaast moet je voor het overlevingspensioen minstens één jaar getrouwd geweest zijn voor het overlijden. Periodes van wettelijk samenwonen die vooraf gingen aan het huwelijk worden ook meegerekend.

Het overlevingspensioen kan gecombineerd worden met het eigen rustpensioen tot een bedrag dat overeenkomt met 110% van het overlevingspensioen. Het kan dus zijn dat je eigen rustpensioen te hoog is in verhouding tot het overlevingspensioen om iets te kunnen ontvangen.

Meer info: Federale Pensioendienst - overlevingspensioen

Indien je nog geen 65 jaar bent of 45 loopbaanjaren hebt gepresteerd, moet je je met een overlevingspensioen houden aan bepaalde grenzen voor je eventuele andere inkomens, zoals een beroepsinkomen of sociale uitkeringen.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring