Submenu  
 

Logo Inkomen

Overgangsuitkering


Word je geconfronteerd met het overlijden van je huwelijkspartner en voldoe je niet aan de leeftijdsvoorwaarde voor een overlevingspensioen (in 2016: 45,5 jaar), dan kan je in aanmerking komen voor een overgangsuitkering. Je krijgt deze uitkering gedurende 12 maanden (indien er geen kinderlast is) of 24 maanden (met kinderlast). Deze overgangsuitkering is onbeperkt combineerbaar met een beroepsinkomen, sociale vergoedingen, uitkeringen voor het verminderen van arbeidsprestaties, rustpensioen wegens gezondheidsredenen voor ambtenaren en overlevingspensioen.

Meer info: Federale Pensioendienst - Overgangsuitkering
 

© 2019 Vlaamse Ouderenraad vzw