Submenu  
 

Logo Inkomen

Vrijstelling beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor werkzoekende mantelzorgers


Mensen die volledig werkloos zijn kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt zodat ze mantelzorg kunnen verrichten.

Meer info: RVA
 

© 2019 Vlaamse Ouderenraad vzw