Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Ouderenverenigingen


In Vlaanderen bestaan er heel wat sociaal-culturele verenigingen met een specifieke ouderenwerking.

Enerzijds zijn dat de ouderenorganisaties die zich rechtstreeks tot de ouderen richten: Federatie van Onafhankelijke Senioren (FedOS), Netwerk van ondernemende senioren (Neos), OKRA, S-Plus, Vief en de Vlaamse actieve senioren.

Anderzijds hebben een aantal organisaties een deelwerking voor ouderen: ABVV-Senioren en ACLVB-E-Team, CD&V-senioren, Grijze Geuzen, de Grootouders- en Seniorenactie van de Gezinsbond (GOSA), GroenPlus, het Minderhedenforum en de Seniorenraad van de Landelijke Beweging (SLB).

Je kan er terecht voor een ontmoeting met leeftijdsgenoten, een zinvolle besteding van de tijd die vrijkomt en sociale en culturele activiteiten. Bovendien leer je er heel wat bij, kan je je voor anderen engageren en blijf je verworven vaardigheden benutten.

Daarnaast sturen de ouderenverenigingen via hun belangenbehartiging ook aan op een beleid dat toestaat om op een aangename en menswaardige manier oud te kunnen worden. Kortom, een goed ouderenbeleid. De rol van belangenbehartiger heeft twee functies:
  • de noden en problemen van ouderen aankaarten bij de betrokken beleidsinstanties (regering, parlement, overheidsdiensten);
  • ouderen informeren over hun rechten en over de voorzieningen waarop ze een beroep kunnen doen, met daaraan gekoppeld de dienstverlening in samenwerking met andere organisaties (bijvoorbeeld de ziekenfondsen).

Om hun belangenbehartiging waar te maken, werken de ouderenorganisaties samen in de Vlaamse Ouderenraad.

Meer info: lidorganisaties Vlaamse Ouderenraad
 

© 2020 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring