Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Thematische verloven, loopbaanonderbreking en tijdskrediet


Een job valt niet altijd makkelijk te combineren met andere engagementen: zorg verlenen, kinderen opvoeden, een opleiding volgen, enz. Daarom kan je gebruik maken van het systeem van de loopbaanonderbreking (publieke sector) of het tijdskrediet (priv├ęsector) om tijdelijk je loopbaan te onderbreken of deeltijds te gaan werken, eventueel met toekenning van een uitkering.

In sommige gevallen kan je bovenop de uitkering van de RVA een aanmoedigingspremie krijgen van de Vlaamse overheid.

Naast het stelsel van tijdskrediet of loopbaanonderbreking bestaan er ook verlofstelsels die gebonden zijn aan een specifieke reden. Deze 'thematische verloven' zijn:
  • ouderschapsverlof
  • verlof voor palliatieve zorg
  • verlof voor medische bijstand

In sommige gevallen kan je bovenop de uitkering van de RVA een aanmoedigingspremie voor thematisch verlof krijgen van de Vlaamse overheid.

Ook als zelfstandige kan je je activiteit onderbreken om mantelzorg te bieden voor een partner, gezinslid of familielid. Neem voor de details contact op met het sociaal verzekeringsfonds waarbij je bent aangesloten.

Meer info: RVA
Meer info: Vlaamse overheid
 

© 2019 Vlaamse Ouderenraad vzw