Submenu  
 

Logo Mobiliteit

Mobiliteit en vervoer


Iedereen geraakt graag op z’n bestemming, binnen een redelijke tijdspanne, tegen een betaalbare prijs, op de gewenste manier en met enig comfort. Goede mobiliteitsmogelijkheden zijn voor ouderen cruciaal om volwaardig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven en de eigen autonomie te behouden. Ook voor ouderen die beperkingen ervaren tijdens verplaatsingen. Enkele voorbeelden zijn: veilige en aangename straten met onder meer bredere en goed onderhouden vlakke fiets- en voetpaden, zitbanken, overzichtelijke kruispunten, een goede bereikbaarheid van de eigen woning, een voldoende hoge frequentie van bus, tram en trein, en een toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer.
 

© 2020 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring