Submenu  
 

Logo Mobiliteit

Vervoer om medische redenen


Indien je om medische redenen (medische behandeling of dagopname) vervoer nodig hebt van en naar het ziekenhuis, de specialist, een revalidatiecentrum, een polikliniek of een hersteloord kan je beroep doen op niet-dringend ziekenvervoer.

Vervoerdienst door je ziekenfonds


Niet-dringend ziekenvervoer (zittend of liggend) wordt geregeld door het ziekenfonds en wordt vooraf gepland. Voor rolstoelgebruikers wordt aangepast vervoer voorzien. De meeste ziekenfondsen hebben een eigen vervoerdienst of hebben een overeenkomst met zelfstandige taxi- of vervoerdiensten.

Meer info: neem contact op met je ziekenfonds.

Tegemoetkoming in vervoerkosten


Voor sommige behandelingen, zoals nierdialyse, kankerbehandeling, hartrevalidatie,… geeft het ziekenfonds onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor het vervoer. Dit kan een kilometervergoeding zijn of een gedeeltelijke terugbetaling van de factuur.

Je moet zelf een aanvraag indienen bij je ziekenfonds voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van je vervoerkosten. Het ziekenhuis zal het RIZIV-attest voor terugbetaling afleveren. Dit attest moet je samen met alle bewijsstukken van vervoer doorgeven aan het ziekenfonds.

Andere vervoerdiensten


Het Vlaamse Kruis, het Rode Kruis en sommige brandweerkorpsen hebben een eigen vervoerdienst die werkt met ambulanciers. Tussen deze organisaties zijn er grote verschillen in gebruiksvoorwaarden, tarieven en reglementeringen indien de verplaatsingen geen dringend ziekenvervoer omvat. Informeer je vooraf zodat je bij de afrekening niet voor verrassingen komt te staan.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring