Submenu  
 

Logo Premies en Sociale Voordelen

Palliatief forfait


Het palliatief forfait is een tegemoetkoming voor medicatie, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen dat door het ziekenfonds wordt uitbetaald aan zieken met een palliatief statuut. Om dit statuut aan te vragen, moet de huisarts een formulier invullen en doorsturen naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de zieke. De huisarts kan één verlenging vragen.

Patiënten die in aanmerking komen voor het palliatief forfait hebben ook recht op de volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts, de kinesist en de thuisverpleegkundige.

Meer info: RIZIV - palliatief forfait
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring