Submenu  
 

Logo Premies en Sociale Voordelen

Vlaamse renovatiepremie


Heb je plannen om je woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie. Je kan een renovatiepremie aanvragen als bewoner of verhuurder van een woning. Of je de renovatiepremie krijgt is afhankelijk van een aantal voorwaarden in verband met je inkomen, je woning, andere eigendommen en de uitgevoerde werken.

Je kan maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens één jaar liggen en maximaal twee jaar.

Sinds 21 december 2018 heeft de Vlaamse Regering definitief beslist een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. De vroegere verbeteringspremie is verdwenen en volledig opgegaan in de nieuwe overkoepelende renovatiepremie.

Opgelet! Als je voor 1 februari 2019 al met succes een eerste aanvraag indiende voor de renovatiepremie, dan moet je tweede aanvraag nog gebeuren via het oude systeem van de uitdovende renovatiepremie.

Meer info: Wonen Vlaanderen - Vlaamse renovatiepremie
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring