Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Voorwaarden


Wanneer word je als zorgbehoevend beschouwd?
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zwaar zorgbehoevenden in de thuiszorg enerzijds en in de residentiële zorg anderzijds.
  • Zorgbehoevend in de thuiszorg
    Je wordt als zwaar zorgbehoevend beschouwd als je lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen. Die zorgbehoevendheid moet je bewijzen aan de hand van een attest dat je kunt aanvragen bij je ziekenfonds of bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Je ziekenfonds stuurt je normaal gezien automatisch het attest op dat je moet indienen bij je zorgkas. Als je als zorgbehoevende niet over een dergelijk attest beschikt, dan kan je beroep doen op een gemachtigde indicatiesteller van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, het OCMW en de dienst maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. In Brussel zijn de lokale dienstencentra hiervoor gemachtigd.
  • Zorgbehoevend in de residentiële zorg
    Alle bewoners van een erkende residentiële voorziening (een woonzorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis) komen in aanmerking voor de tegemoetkoming van de zorgverzekering. De zorgbehoevendheid wordt bewezen aan de hand van een verblijfsattest dat uitgereikt kan worden door de residentiële voorziening waar je verblijft of door het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent. Je moet dit wel nog zelf indienen bij je zorgkas.

Meer info: Vlaamse overheid - zorgbehoevend (VSB)
 

© 2019 Vlaamse Ouderenraad vzw