Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Vaccinatie


Ook op volwassen leeftijd blijven bepaalde vaccinaties aanbevolen, omdat de immuniteit na sommige vaccinaties geleidelijk aan afneemt. Voor sommige ziekten verhoogt het risico met de leeftijd.

Vanaf de leeftijd van 65 jaar worden enkele extra vaccins aanbevolen, omdat bepaalde ziekten op latere leeftijd ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals griep en pneumokokkeninfecties. Andere vaccins blijven aanbevolen zoals bij jongere volwassenen.

Voor alle vaccinaties geldt: ben je als kind niet (volledig) gevaccineerd, vraag je arts of het nog zinvol of aanbevolen is alsnog een inhaalvaccinatie te krijgen.

Algemene info vaccinaties:

Griep (jaarlijks)


Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. 65-plussers, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren laten zich daarom het best ieder jaar vaccineren. Dit geldt ook voor iedereen die in de zorgsector werkt.

Difterie, tetanus (klem) en kinkhoest (om de 10 jaar)


Difterie of kroep is een bacteriële infectieziekte die de keel, het hart en het zenuwstelsel aantast. Difterie wordt overgedragen via de lucht, door hoesten of niezen.

Tetanus of klem is een zeer ernstige bacteriële infectieziekte die de spieren aantast en kan leiden tot krampen en verstikking. Je raakt besmet via huidwonden. Zonder behandeling kan tetanus zelfs dodelijk zijn.

Kinkhoest is een acute bacteriële infectieziekte van de luchtwegen. Door hoesten, niezen en praten komt het virus in de lucht (via druppeltjes uit de ademhalingsorganen) en kan je besmet geraken. Kinkhoest treft vooral baby's, maar komt de laatste jaren ook vaker voor bij adolescenten en volwassenen. Het is belangrijk dat alle gezinsleden (ook grootouders) en personen die voor baby’s zorgen, goed gevaccineerd zijn.

Afhankelijk van de leeftijd worden voor difterie, tetanus en kinkhoest verschillende combinatievaccins gebruikt, telkens minstens met een component tegen difterie en kinkhoest. Vraag zeker raad aan je arts.

Pneumokokken (eenmalig)


Pneumokokken kunnen een zeer gevarieerd ziektebeeld geven gaande van lichte luchtwegeninfecties tot sinusitis, longontsteking, hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Het vaccin is naast voor volwassenen met een verhoogd risico ook aangewezen voor alle personen van 65 tot 85 jaar.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring