Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Lokaal en regionaal dienstencentrum


Lokaal dienstencentrum


De lokale dienstencentra ondersteunen ouderen uit de buurt of regio in hun zelfredzaamheid en om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Ze bieden een brede waaier van ontmoetingskansen, sociaal-culturele, bewegings- en vormingsactiviteiten aan. De activiteiten worden steeds ontwikkeld vanuit de behoeften en interesses van de ouderen. Ook voor specifieke groepen zoals alleenstaanden, 80-plussers, personen met een handicap en migranten, kan een lokaal dienstencentrum activiteiten organiseren.

Het lokaal dienstencentrum is een aanspreekpunt bij elke beginnende zorgvraag.
Ter ondersteuning van de zelfzorg bieden lokale dienstencentra ook een gevarieerd aanbod van hygiënische zorg aan, zoals voetverzorging, haarverzorging, het nemen van een bad, manicure en pedicure en dieetadvies. Daarnaast bieden ze hulp en begeleiding bij de dagelijkse activiteiten. Ze zorgen bijvoorbeeld voor warme maaltijden in het dienstencentrum of aan huis, ze organiseren boodschappenhulp, buurthulp, ze lenen personenalarmsystemen uit en beheren ze, ze ondersteunen de mobiliteit van de ouderen, enzovoort.

Een belangrijke opdracht van het lokale dienstencentrum is het geven van informatie. Het fungeert als aanspreek- en infopunt voor de buurtbewoners. De informatieverstrekking gebeurt op verschillende manieren: aan de infobalie, met folders en een tijdschrift. Regelmatig organiseren zij ook informatiemomenten over relevante thema’s en ook met individuele vragen en problemen kan je terecht in het lokaal dienstencentrum.

Door de lokale opdracht en het laagdrempelige karakter van de activiteiten zijn de lokale dienstencentra een ideale partner in de strijd tegen de mogelijke vereenzaming van ouderen in de buurt. Elk centrum is daarom minstens 32 uur per week voor iedereen toegankelijk. De rode draad in de werking is het vrijwilligerswerk: je vindt er vrijwilligerswerk op maat van jouw behoeften en interesses.

Het aanbod van een lokaal dienstencentrum is veelzijdig en wordt steeds afgestemd op de vraag. De werking kan echter sterk verschillen van centrum tot centrum. Daarom kan je best contact opnemen met de centrumverantwoordelijke.

Sommige lokale dienstencentra zijn privé-initiatieven. De meeste worden beheerd door het OCMW. Tot nog toe heeft niet iedere gemeente een lokaal dienstencentrum.

Meer informatie:

Regionaal dienstencentrum


Regionale dienstencentra bieden onder meer informatie en vorming aan via groepsactiviteiten, bedoeld voor gebruikers van thuiszorgvoorzieningen, voor mantelzorgers of voor vrijwilligers. Voor vrijwilligers hebben zij de specifieke opdracht de vraag en het aanbod in de vrijwilligerszorg op elkaar af te stemmen.

Daarnaast kan je er terecht voor informatie en advies over allerlei materiële en immateriële hulpmiddelen, zoals ondersteunende technologie, woningaanpassing, personenalarmsystemen en ergotherapie.

De centra organiseren ook het overleg tussen de verschillende zorgverleners, zoals de huisarts, kinesist en thuisverpleger van een individuele gebruiker. De centrumleider neemt daarbij meestal de rol van overlegcoördinator op zich.

Meer info:
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring