Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal


Als iets niet meer of moeilijker gaat, ga dan op zoek naar hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal die kunnen helpen om je zelfredzaamheid te verhogen.

Informatie en advies


Volgende instanties geven informatie en advies over welk hulpmiddel het meest geschikt is en hoe het best te gebruiken.
 • De dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds voor gratis ergotherapeutisch advies
 • Zelfstandige ergotherapeuten en kinesitherapeuten
 • Ziekenhuizen

Een overzicht van hulpmiddelen vind je in de Vlibank van het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC).

Aankopen van thuiszorghulpmiddelen

 • In de thuiszorgwinkel of mediotheek van je ziekenfonds kan je hulpmiddelen aankopen of huren. Die stellen onder andere rolstoelen en loophulpmiddelen, verzorgings- en incontinentiemateriaal, materiaal om doorligwonden te voorkomen en te verzorgen, hulpmiddelen voor het heffen en tillen, ademhalingsapparatuur en ziekenhuismeubilair ter beschikking. Zij helpen bij de keuze van het juiste hulpmiddel en geven advies. Je hebt als lid vaak recht op een bijkomende tegemoetkoming of korting. De voorwaarden verschillen per ziekenfonds.
 • Ook apothekers, thuiszorgdiensten en sommige ziekenhuizen geven advies en bieden hulpmiddelen aan.
 • Je kan ook terecht bij een bandagist en orthopedist. Die zijn gespecialiseerd in hulpmiddelen zoals rolstoelen, orthopedische schoenen, prothesen, steunkousen,…

Hou er wel rekening mee dat een aankoop van een hulpmiddel zonder professioneel advies vaak een miskoop kan zijn, die bovendien zeer duur kan uitvallen.

Huren van thuiszorghulpmiddelen


Elk ziekenfonds heeft zijn eigen uitleendienst. Als lid kan je gratis of tegen een voordelig tarief een hulpmiddel huren. Zij kunnen je wegwijs maken in het aanbod en advies geven. De voorwaarden verschillen wel per ziekenfonds. Informeer best bij je ziekenfonds.

Andere mogelijkheden om hulpmiddelen te huren zijn de uitleendienst van:
 • De lokale afdelingen van het Rode Kruis
 • Patiëntenverenigingen bieden voor hun leden vaak het nodige materiaal aan of brengen via zoekertjes vraag en aanbod met elkaar in contact.

Mobiliteitshulpmiddelen


Mobiliteitshulpmiddelen zijn onder andere:
 • Een rolstoel (manueel of elektrisch)
 • Scooter
 • Driewielfiets
 • Loophulpmiddelen zoals een looprek of een rollator
 • Stahulpmiddelen die je helpen rechtop te staan
 • Zitschelp op maat

Tussenkomst Vlaamse Sociale Bescherming of VAPH?


De aankoop van een rolstoel of ander mobiliteitshulpmiddel is vaak een kostelijke zaak. Zeker als er aanpassingen moeten gebeuren in functie van de beperking. Daarom voorzien de Vlaamse Sociale Bescherming (Zorgkas via het ziekenfonds) en het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) (-65 jaar) de nodige terugbetalingen voor sommige hulpmiddelen.

Je kan een mobiliteitshulpmiddel aanvragen als je voldoet aan de medische voorwaarden (op voorschrift) en de administratieve voorwaarden (aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming). Leeftijd is geen voorwaarde.

Meer info: Vlaamse sociale bescherming

Hulpmiddelen en aanpassingen voor personen met een handicap


Als persoon met een erkende handicap kan je door aanpassingen aan de woning of wagen of andere hulpmiddelen, beter zelfstandig leven. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) helpt hierbij door tegemoet te komen in de kosten voor de aankoop van hulpmiddelen of aanpassingen die nodig zijn om goed te functioneren in het dagelijks leven.

Een erkenning handicap kan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap aangevraagd worden tot 65 jaar. Voor 65-plussers zijn er dus geen tegemoetkomingen voorzien indien ze nog geen erkenning hadden voor hun 65ste verjaardag.

Meer info: VAPH - lijst terugbetaalde hulpmiddelen

Woningaanpassingen


Iemands woonsituatie is steeds in verandering, want je evolueert ook als mens. Hierdoor veranderen je noden op vlak van huisvesting door de jaren heen. Afhankelijk van de huidige woonsituatie van de zorgvrager zijn er misschien aanpassingen nodig om goed te kunnen wonen.

Personenalarm


Een personenalarm is een drukknop aan een ketting, armband of horloge die de zorgvrager steeds bij zich draagt. Bij problemen drukt hij/zij op deze knop en wordt onmiddellijk een zorgcentrale gecontacteerd. Een medewerker van de centrale gaat na wat de ernst van de situatie is en contacteert de opgegeven contactpersonen en indien nodig de hulpdiensten. De contactpersonen geef je op voorhand door.

Er zijn verschillende soorten van slimme alarmen (met valdetector, bewegingsdetectoren,…). Er zijn ook alarmen om buitenshuis te gebruiken.
Je kan hiervoor informeren bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of bij verschillende thuiszorgdiensten.

Het prijskaartje van de hulpmiddelen


Hulpmiddelen aankopen, zeker de grotere hulpmiddelen zoals een ziekenhuisbed, een elektrische rolstoel of een badlift, zijn niet goedkoop.

Een tegemoetkoming is mogelijk via drie instanties:
 

© 2020 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring