Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Klachten


Elk woonzorgcentrum moet een klachtenprocedure hebben. Bovendien moet er ook een register voor suggesties, opmerkingen of klachten aanwezig zijn (suggestie- en klachtenboek). De persoon die een klacht formuleert, moet steeds op de hoogte worden gebracht van het gevolg dat eraan wordt gegeven.

Als er problemen optreden bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst of als je andere klachten hebt, dan kan je terecht bij de bewonersraad (die verplicht is in ieder woonzorgcentrum), bij de familieraad of rechtstreeks bij de directie van de voorziening.

Aparte meldpunten voor klachten
- Met opmerkingen, suggesties of klachten over de dienstverlening in een woonzorgcentrum, kan je terecht bij de Woonzorglijn of 078 15 25 25 (elke werkdag van 9 tot 12 uur). Deze dienst werkt samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Zorginspectie.
- In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je terecht bij Home-Info of via 02 511 91 20.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring