Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Inkomensvervangende tegemoetkoming


Ben je minstens 21 jaar oud en jonger dan 65 en kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar kan je maar 1/3 of minder verdienen dan wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen? Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Het maximumbedrag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is in eerste instantie afhankelijk van je gezinscategorie. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden.

Meer info: FOD Sociale Zekerheid DG Personen met een handicap – Inkomensvervangende tegemoetkoming
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring