Submenu  
 

Logo Wonen

Psychiatrisch verzorgingstehuis


Een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) biedt begeleiding en verzorging aan mensen met ernstige, langdurige, psychische problemen. Het zijn mensen van wie de toestand is gestabiliseerd, maar niet in de mogelijkheid verkeren om zelfstandig te wonen. Ze hebben geen nood meer aan opname en verzorging in een (psychiatrisch) ziekenhuis, maar wel aan ondersteuning en versterking van hun zelfregie. Om voldoende integratie in de samenleving mogelijk te maken, mag een PVT niet op de campus van een psychiatrisch ziekenhuis gevestigd zijn.

In een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven:
  • personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis
  • personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis én mentale handicap

Voor een aantal bewoners is het PVT een definitieve verblijfsplaats. Voor anderen is een PVT een tussenstap naar meer zelfstandig wonen, in bijvoorbeeld een initiatief beschut wonen. Als de lichamelijke klachten zwaarder doorwegen dan de psychische problemen, worden bewoners soms ook doorverwezen naar een woonzorgcentrum.

Financiering


De psychiatrische verzorgingstehuizen mogen een opnemingsprijs aanreken voor elke persoon die ze opnemen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid bepaalt hoeveel die opnemingsprijs bedraagt.
  • Een deel van de opnemingsprijs betaal je zelf met een persoonlijke bijdrage.
  • Het grootste deel van de opname betaalt je niet zelf. De psychiatrische verzorgingstehuizen krijgen een tegemoetkoming voor de zorg.
  • Daarnaast ontvangen de psychiatrische verzorgingstehuizen een bijkomende forfaitaire tegemoetkoming, afhankelijk van de categorie van de rechthebbende.

Meer info: Agentschap Zorg en Gezondheid - Psychiatrisch verzorgingstehuis
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring