Submenu  
 

InkomenThematische verloven, loopbaanonderbreking en tijdskrediet


Thematische verloven, loopbaanonderbreking en tijdskrediet
Een job valt niet altijd makkelijk te combineren met andere engagementen: zorg verlenen, kinderen opvoeden, een opleiding volgen, enzovoort. Daarom kan je gebruik maken van het systeem van de loopbaanonderbreking (publieke sector) of het tijdskrediet (privésector) om tijdelijk je loopbaan te onderbreken of deeltijds te gaan werken, eventueel met toekenning van een uitkering.

In sommige gevallen kan je bovenop de uitkering van de RVA een aanmoedigingspremie krijgen van de Vlaamse overheid.

Naast het stelsel van tijdskrediet of loopbaanonderbreking bestaan er ook verlofstelsels die gebonden zijn aan een specifieke reden. Deze ‘thematische verloven' zijn:
  • ouderschapsverlof
  • verlof voor palliatieve zorg
  • verlof voor medische bijstand

Ook als zelfstandige kan je je activiteit onderbreken om mantelzorg te bieden voor een partner, gezinslid of familielid. Neem voor de details contact op met het sociaal verzekeringsfonds waarbij je bent aangesloten.

Ook als zelfstandige kan je je activiteit onderbreken om mantelzorg te bieden voor een partner, gezinslid of familielid. Neem voor de details contact op met het sociaal verzekeringsfonds waarbij je bent aangesloten.

Meer info:
Vrijstelling beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor werkzoekende mantelzorgers
Mensen die volledig werkloos zijn kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt zodat ze mantelzorg kunnen verrichten.

Meer info: RVA - reglementering werklozen


Laatst aangepast op 19-07-2016