Submenu  
 

LevenseindeAlgemene principes


Als iemand zonder testament overlijdt, dan wijst de wet de erfgenamen aan. De wet heeft daarvoor een rangschikking opgesteld volgens orde en verwantschap. Als je zelf niets onderneemt om je erfenis te regelen, gebeurt de verdeling dus volgens regels die in de wet zijn vastgelegd.

Wil je een andere regeling dan de wettelijke erfopvolging, dan kan je je erfenis zelf regelen via een testament, huwelijkscontract, samenlevingscontract of schenkingen. Hou er wel rekening mee dat je daarin niet helemaal vrij bent. De wet beschermt je partner (gehuwd of wettelijk samenwonend), je kinderen en – als je geen kinderen hebt – je ouders. Zelfs al je dat niet wilt, hebben zij altijd recht op een minimaal deel van je nalatenschap: dat deel heet het reservatair erfdeel (of de erfreserve). Je kan hen dus nooit volledig onterven.

Het vrij toe te wijzen erfdeel is het deel van je erfenis dat niet onder het reservatair erfdeel valt. Je mag zelf beslissen wie welk deel van dit beschikbaar erfdeel zal erven.

Meer info over je wettelijke erfgenamen:Laatst aangepast op 4-12-2017