Submenu  
 

Logo Inkomen

Echtscheidingspensioen


Als je gescheiden bent, heb je eventueel recht op een rustpensioen op basis van de loopbaan van je ex-echtgenoot. Je kan dit pensioen cumuleren met je eigen rustpensioen.

Je kan aanspraak maken op dit pensioen indien:
  • je niet hertrouwd bent;
  • je 65 jaar bent of vervroegd op pensioen bent;
  • je niet ontzet bent uit de ouderlijke macht of veroordeeld bent om je echtgenoot naar het leven te hebben gestaan.

Ex-echtgenoten van ambtenaren kunnen geen aanspraak maken op een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot.

Voor de jaren tijdens het huwelijk zal de activiteit van je ex-echtgenoot in aanmerking genomen worden, alsof je die activiteit zelf hebt uitgeoefend. Binnen je pensioenberekening vertrekt men van 62,5% van het loon dat de ex-echtgenoot verdiende, en vermindert men dit met de lonen die je in diezelfde jaren hebt verdiend. Zo kan er eventueel een hoger loon in aanmerking genomen worden voor je pensioenberekening. Dit heeft geen impact op het pensioen dat je ex-echtgenoot zal ontvangen.

Opgelet! Het echtscheidingspensioen wordt slechts in een beperkt aantal gevallen automatisch toegekend! Laat dit dus zeker controleren door de pensioendienst.

Meer info over het echtscheidingspensioen: Federale Pensioendienst - echtscheidingspensioen
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring