Submenu  
 

Logo Inkomen

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)


De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers met een laag pensioen en weinig andere bestaansmiddelen (spaargeld, eigen huis, …). De IGO vult je inkomen aan tot een bepaald bedrag, dat afhangt van je gezinssituatie.

Sinds 2001 vervangt de IGO het vroegere 'gewaarborgde inkomen voor bejaarden'.

Wie komt in aanmerking?


Om recht te kunnen hebben op de IGO moet je de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (momenteel 65 jaar), voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en in België verblijven.

Moet ik de IGO zelf aanvragen?


Als je daaraan voldoet, zal de Federale Pensioendienst bekijken over welk inkomen en vermogen je beschikt, welke schenkingen er recent zijn geweest, enz. Sommige inkomsten tellen niet of maar voor een gedeelte mee. Afhankelijk van je gezinssituatie en de som van je bestaansmiddelen, zal de Federale Pensioendienst bepalen of je in aanmerking komt voor de IGO en welk bedrag je krijgt.

Meer info: Federale Pensioendienst - Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring