Submenu  
 

Logo Inkomen

Feitelijke scheiding


Onder feitelijke scheiding verstaan we de situatie die ontstaat:
  • wanneer jij en je echtgenoot niet dezelfde hoofdverblijfplaats hebben volgens de bevolkingsregisters;
  • wanneer je echtgenoot in de gevangenis is opgesloten, in een voorziening ter bescherming van de maatschappij is opgenomen of als geesteszieke onderworpen is aan een beschermingsmaatregel;
  • in het geval van scheiding van tafel en bed bij gerechtelijke beslissing.

In deze situatie kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een pensioen dat gelijk is aan de helft van het pensioen van de echtgenoot (berekend op basis van het gezinspensioen).

Om recht te hebben op een pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot, is er geen leeftijdsvoorwaarde van toepassing. Wel moet de echtgenoot van de aanvrager effectief recht hebben op een rustpensioen als werknemer of zelfstandige.

Meer info over het pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot: Federale Pensioendienst - pensioen als feitelijke gescheiden partner
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring