Submenu  
 

Logo Sociale relaties

Invloed van een scheiding


In een moeilijke situatie, zoals een echtscheiding, blijven veel grootouders zich verantwoordelijk voelen voor hun kinderen en kleinkinderen. Vaak bieden ze dan continuïteit en ondersteuning, zowel voor het kleinkind als voor de gescheiden ouder.

Een echtscheiding kan belangrijke implicaties hebben op het grootouderschap. Daardoor kan het contact tussen grootouders en kleinkinderen veranderen en kunnen moeilijkheden ontstaan. Nochtans is het omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen geregeld in de wet op de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Die wet verleent het recht aan grootouders en kleinkinderen om elkaar te zien. Door een verzoekschrift in te dienen bij de griffier van de familierechtbank van de woonplaats van het kind kan je dat recht afdwingen als je om een of andere reden uw kleinkinderen niet meer te zien krijgt. Uiteraard kunt je ook een beroep doen op een advocaat die de procedure voor jou regelt.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring