Submenu  
 

Logo Sociale relaties

Vrienden


De aanwezigheid van vrienden in je netwerk is van grote waarde. Zij zijn van belang voor vertrouwelijk contact en plezierige sociale interactie. Vrienden kunnen je ook op meerdere vlakken ondersteunen.

Bij het ouder worden kan het zijn dat je sociaal netwerk uitdunt. Door nieuwe activiteiten aan te gaan, kunnen (nieuwe) sociale contacten opgebouwd of verder ontwikkeld worden. Het is van belang dat je zelf investeert in je netwerk.

Meer info: Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Om nieuwe contacten te leggen en mensen te ontmoeten kan je naar ouderenverenigingen en lokale dienstencentra.

Ook via sociale media op het internet kan je nieuwe vrienden maken. Wees echter op je hoede voor mensen die je nog nooit ontmoette.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring