Submenu  
 

Logo Sociale relaties

Opvoedende rol


Als grootouder ben je je bewust van uw opvoedende rol ten aanzien van de kleinkinderen, zeker als je die kleinkinderen vaak opvangt. In veel gevallen is er sprake van rolvermenging van de ouders en grootouders in de opvoeding. Sommige ouders zijn bang dat de grootouders de kleinkinderen te veel verwennen, dat grootouders normen en waarden meegeven die niet meer van deze tijd zijn of dat grootouders zich bemoeien met de opvoeding in het gezin. Dat kan uitmonden in meningsverschillen tussen jou en je kinderen. Zorg ervoor dat er afstemming is tussen je opvoedingsstijl en die van uw kinderen, zonder de eigen ‘huisregels’ te vergeten. In het belang van het kind mag er ook niet té veel grootouderlijke aanwezigheid zijn in de opvoeding. Dat kan de ouders remmen in hun opvoedingsrol; ouders kunnen op die manier beginnen te twijfelen aan zichzelf, aan hun competentie enzovoort. Belangrijk is ook dat je niet in de plaats treedt van de ouders of concurrentieel wordt ten aanzien van de opvoedingsstijl van je kinderen. Samen openlijk spreken over opvoeding en goede afspraken maken, vermijden problemen achteraf.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring