Submenu  
 

LevenseindeVertrouwenspersoon


Volgens de wet op de patiëntenrechten is een vertrouwenspersoon in de eerste plaats een persoon die de patiënt bijstaat (bv. meegaat naar consultaties met een arts). De patiënt kan één of meerdere vertrouwenspersonen schriftelijk of mondeling aanduiden. Dit indien de patiënt nog handelingsbekwaam is.

In de voorafgaande wilsverklaring euthanasie spreekt men ook van vertrouwenspersoon. Hier is deze persoon diegene die de wilsverklaring van de patiënt kenbaar moet maken.

Meer info: Vlaams Patiëntenplatform - Brochure Patiëntenrechten (PDF-bestand)


Laatst aangepast op 31-10-2016