Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Vrijstelling beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor werkzoekende mantelzorgers


Mensen die volledig werkloos zijn kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Op die manier kunnen ze mantelzorg verrichten.

De vrijstelling wegens palliatieve zorg kan gevraagd worden voor een periode van ten minste 1 en ten hoogste 2 maanden per persoon die palliatieve zorg nodig heeft.

De vrijstelling wegens zorg voor een zwaar zieke (gezinslid of bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad) of een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar kan gevraagd worden voor een hernieuwbare periode van ten minste 3 en ten hoogste 12 maanden en dit voor een totale duur van maximum 48 maanden.

Tijdens de periode van vrijstelling ontvangt de persoon die werkloos is een verlaagd bedrag aan uitkeringen dat per maand ongeveer 265 euro (in geval van palliatieve zorg of gedurende de eerste 24 maanden van de vrijstelling) of 215 euro (vanaf de 25ste maand van de vrijstelling) bedraagt.

Meer info: RVA
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring