Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Inspraak en politieke participatie


De rechtstreekse politieke participatie van ouderen is laag. De inspraak in het beleid via ouderenraden op de verschillende niveaus (Europees, federaal, Vlaams, interregionaal, regionaal en lokaal) is een belangrijke meerwaarde voor het ouderenbeleid. De verwachtingen en noden van ouderen vinden via de ouderenraden een ingang in het beleid.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring