Submenu  
 

Logo Sociale relaties

Sociaal-culturele verenigingen


Bepaalde verenigingen richten zich op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld ouderen, vrouwen of jongeren, andere richten zich naar de hele bevolking. Een andere mogelijke focus kan een bepaald thema zijn, zoals duurzame ontwikkeling, mensenrechten, cultuureducatie, ... Sommige sociaal-culturele verenigingen zijn alleen actief op lokaal niveau, andere op regionaal, landelijk en zelfs op internationaal vlak.

Er is dus een grote diversiteit onder de sociaal-culturele verenigingen, maar één zaak hebben ze gemeen: ze willen mensen samen brengen en hen aanzetten zich samen voor iets in te zetten.

Meer info: De Federatie
 

© 2020 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring