Submenu  
 

Logo Mobiliteit

Rijvaardigheid ouderen


Rijgeschiktheidsonderzoek


Je kan je wenden tot het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) voor een rijgeschiktheidsonderzoek wanneer je een mogelijke vermindering van je functionele vaardigheden hebt. Dit omwille van een ziekte, een ongeval of een andere medische oorzaak, die eventueel een invloed kan hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig.

Jij of je arts dient steeds zelf het initiatief te nemen om je aan te melden bij het CARA.

Rijgeschiktheidsattest


Voor sommige ziekten of gezondheidsproblemen is een medisch rijgeschiktheidsattest vereist om een geldig rijbewijs te krijgen of te behouden. Je kan een arts naar keuze vragen om dit attest af te leveren.

Afhankelijk van het gezondheidsprobleem is het advies van een arts-specialist, zoals een neuroloog, cardioloog of psychiater, of het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) noodzakelijk.

Meer info: Vlaams Patiƫntenplatform - Medische minimumnormen

Checklist rijvaardigheid


Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt, partner binnen het project 'Veilige mobiliteit bij senioren', ontwikkelde samen met Vias, het Belgisch instituut voor Verkeersveiligheid, een checklist die ouderen ondersteund om zelf hun rijvaardigheid na te gaan.

Door de vergrijzing van de samenleving stijgt ook het aantal oudere bestuurders in het verkeer. Gezichtsvermogen, beweeglijkheid en ook de reactiesnelheid zijn belangrijk in het verkeer en verminderen bij het ouder worden. Met behulp van de checklist willen VIAS en IMOB 65-plussers sensibiliseren voor mogelijke problemen bij het autorijden en zo de rijvaardigheid van ouderen meer bespreekbaar maken. Er worden vijftien vragen gesteld die onder meer peilen naar de kennis van de verkeersregels, reactievermogen en eventuele moeilijke verkeerssituaties.

De checklist wordt verdeeld door verschillende seniorenverenigingen, ziekenfondsen en steden en gemeenten, maar is ook online beschikbaar.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring