Submenu  
 

Logo Mobiliteit

Vrijstelling veiligheidsgordel


In bepaalde gevallen kan je vrijgesteld worden van de draagplicht van de veiligheidsgordel. Indien je wegens medische redenen geen gordel mag dragen, moet dit via een doktersattest (conform dit voorbeeld) gestaafd worden.

Dit attest moet je per brief opsturen naar:
FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Directie Vergunningen en Rijbewijzen
Dienst Rijbewijzen
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Meer info: FOD Mobiliteit en Vervoer - Vrijstelling veiligheidsgordel
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring