Submenu  
 

Logo Mobiliteit

Parkeerkaart voor personen met handicap


Wanneer je omwille van een verminderde gezondheidstoestand beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden ondervindt, kan je een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze kaart vervangt de parkeerschijf wanneer het gebruik daarvan verplicht is.

Aanvraag


Je kan de aanvraagformulieren voor de parkeerkaart aanvragen bij je gemeentebestuur. Deze formulieren moeten worden ingediend bij de FOD Sociale Zekerheid. Tenzij het officieel attest anders voorziet, blijft de kaart onbeperkt geldig en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is zich ook daadwerkelijk in het voertuig bevindt (als bestuurder of passagier).

De kaart moet aangebracht worden op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

Meer info: FOD Sociale Zekerheid - Parkeerkaart voor personen met een handicap
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring